Qeverisja e hapur
është një qeverisje
e përgjegjëshme

Mundësojmë të dhëna mbi financat vendore
në mënyrë sistematike dhe të kuptueshme
për publikun.

Çfarë ju
mundësojmë?

Platforma e Financave Vendore u vjen në ndihmë aktivistëve, Organizatave të Shoqërisë Civile, medias, bashkive, studiuesve, ekspertëve, etj. të kuptojnë dhe monitorojnë përdorimin e fondeve publike nga NjQV-të.

Ndërto hartën tënde

We strive to embrace and drive change in our industry which allows us to keep our clients relevant.

Profilet e bashkive

We strive to embrace and drive change in our industry which allows us to keep our clients relevant.

Video dhe infografika

We strive to embrace and drive change in our industry which allows us to keep our clients relevant.

Mbi Financat Vendore

Të gjitha të drejtat e rezervuara © 2017 Co-PLAN, Instituti për Zhvillimin e Habitatit

Më shumë informacion »

Publikimet më të funditSi të na kontaktoni

Autostrada Tiranë — Durrës, km 7
Tiranë, Shqipëri

Tel. (+355) 424 07423-4
Fax. (+355) 424 07425
Mob. (+355) 697 082668